เกี่ยวกับเรา

คณะทำงานประกอบด้วย

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

หัวหน้างานโครงการวิจัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ภก.ประดิษฐ์ โคตรสังข์

ผู้ร่วมโครงการวิจัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

ภก.ภาณุ คำวงษ์

ผู้ร่วมโครงการวิจัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

ภญ.ปวิชยา สีมาวงษ์

ผู้ร่วมโครงการวิจัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

ภญ.อัจฉราภรณ์ ลุยตัน

ผู้ร่วมโครงการวิจัย
เภสัชกรโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี

การลงApplication สำหรับการเก็บข้อมูลงานวิจัย

      Drug Survey เป็น Application ที่รองรับทั้งในระบบ iOS และ Android สามารถติดตั้งได้ในมือถือสมาร์ทโฟน ดังวิธีด้านล่างนี้เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลรูปภาพ และข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา นอกจากนี้ Application นี้ยังสามารถแสดงผลได้ในเว็บบราวเซอร์ทั่วไปในคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีที่ผู้เก็บข้อมูลไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Application นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้เก็บข้อมูลได้ไม่มากก็น้อย หากผู้เก็บข้อมูลมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะสามารถติดต่อผู้ทำวิจัยได้ที่ Facebook:

ลง Application สำหรับการเก็บข้อมูลในระบบ Android และ iOS

 1. หน้าแรกหลังจากเข้าระบบ จะมีข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดแสดงในหน้าจอนี้

2. เมื่อกดที่ Gallery จะพบรูปภาพทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดไว้แล้วโดยผู้กรอกข้อมูลอื่นๆ

3. เมื่อกดเครื่องหมาย + ที่มุมล่างขวาจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเม็ดยาที่เราต้องการลงในระบบ โดยจะต้องใช้กระดาษสำหรับเก็บข้อมูลโดยดาวน์โหลดได้ที่นี่

 • Picture : ให้กดที่เครื่องหมายกล้องถ่ายรูปเพื่อทำการถ่ายรูปเม็ดยา โดยต้องใช้เม็ดยา 2 เม็ด หันด้านหน้าและด้านหลังให้เห็นในรูปเดียวกัน
 • Brand name : ชื่อการค้า
 • Generic name : ชื่อสามัญ
 • ความแรง: ให้ระบุหน่วยมิลลิกรัม ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
 • ความยาว : ให้วัดความยาวด้านที่ยาวที่สุดของเม็ดยา ในหน่วยมิลลิเมตร ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น โดยกดที่เครื่องหมาย + และ -

4. ส่วนประกอบอื่นๆของ Application

 • ขีด :  ให้ใส่ตัวเลขเท่านั้นโดย 1 = ไม่มีขีด, 2 = มีขีดหนึ่งขีด, 3=ขีดกากบาทหรือสองขีด
 • จำนวนสี : ให้ใส่ตัวเลขจำนวนสี หากมี 1 สีให้ใส่ 1, หากมี 2 สีให้ใส่ 2 เป็นต้น
 • สีที่ 1 : ให้เลือกสีที่พบ โดยเลือกสีใดก่อนหลังก็ได้

5. ส่วนประกอบอื่นๆของ Application

 • สีที่ 2 และ3 : ให้เลือกใส่สีอื่นๆหากเม็ดยามีหลายสี หากไม่มีไม่ต้องเติม
 • รูปร่าง : ให้ใส่ตัวเลขแทนรูปร่างของเม็ดยา โดย 1=วงกลม, 2=แคปซูล,3=วงรี,4=หัวท้ายมน,5=ขนมเปียกปูน,6=สี่เหลี่ยมจตุรัส,7=สามเหลี่ยม,8=หกเหลี่ยม,9=ห้าเหลี่ยม,10=หัวใจ,11=อื่นๆ

6. ส่วนประกอบอื่นๆของ Application

 • อักษรที่ปรากฎบนเม็ดยา : ใส่ข้อความที่ปรากฎบนเม็ดยา หากไม่มีเว้นว่าง

7.  ส่วนประกอบอื่นๆของ Application

 • ชื่อบริษัทผู้ผลิต : ให้กรอกชื่อบริษัทยานั้นๆ
 • ผู้ลงข้อมูล : ให้กรอกชื่อของผู้กรอกข้อมูล หรือรหัสนักศึกษา
 • กด Save เพื่อบันทึกข้อมูลทุกครั้ง

รูปแบบการเก็บข้อมูลประกอบด้วย

1. ชื่อการค้า (Brand name)

2. ชื่อสามัญ (Generic name)

3. ความยาวของเม็ดยา ในหน่วยมิลลิเมตร (mm) : โดยวัดจากด้านที่ยาวที่สุดของเม็ดยา

4. รอยบาก

5. จำนวนสี

6. สีที่ 1 ,2,3

 

7. รูปร่างของยาเม็ด ประกอบด้วย

8. อักษรที่ปรากฎบนเม็ดยา

ผู้ช่วยเก็บข้อมูลงานวิจัย

 • นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 20 จำนวน 81 คน